FDI-DICHTUNGEN®

FDI® -Montage instruktie Nederlands
Typ 21

Manschettenpackung


• De volgende opmerkingen hebben betrekking op de FDI Manschettendichting Typ 21.

• We slaan u voor om de FDI Manschettendichting in de originele verpakking in een droge en geventileerde ruimte op te slaan

• De afsluitring word altijd als gedeelde ring gelevert om de stuts en drukfunktie te optiemieren.

Zylindermontage
bei instelbare kamer

1. Maak de inbouwruimte grondelijk schoon en smeer het daarna met vet in.

2.Vet nu de enkele ringen van de FDI manschettenpakkingen typ 21 in. Pas hierbij op dat die dichtlippen niet worden beschadigt.

3. Zet nu die ringen van de FDI manschettenpakking typ 21 enkel in de inbouwruimte in waarbij die lippen tegen de druk moeten worden ingezet.

OPPASSEN: Op de goeie plaats van de dichtring passen. Die ringen zonder scherpe kanten aan hulpmiddeln plaatsen om beschadigingen te vermijden.Auf korrekten Sitz der Ringe achten. Zum montieren der Ringe nur Werkzeuge ohne scharfe Kanten verwenden, um Beschädigungen der Dichtung zu vermeiden.

4. Plaats nu die Buchse en de flens, om een lichte en gelijkmatige druk op de dichting uit te oefenen.

5. Nu die afstandsstukken tussen het cylindereinde en de stutsplaat leggen en de schroeven vast trekken.

Als het later nodig is kunt u meer druk op de pakking krijgen door de dikte van de afstandstukken te verminderen.

Zylindermontage
bij nIet instelbare kamer

1. Voor niet instelbare kamers leveren we onze FDI Manschettenpackung Typ 21 met kalibreerde Satzhöhe.

Daarom is het belangrijk te overproeven, dat de Gehäusetiefe H1 minus der Buchsenlänge H2 der nominalen Packungshöhe Hnom entspricht.

2. Maak de inbouwruimte grondelijk schoon en smeer het daarna met vet in.

3. Vet nu de enkele ringen van de FDI manschettenpakkingen typ 21 in. Pas hierbij op dat die dichtlippen niet worden beschadigt.

4. Zet nu die ringen van de FDI manschettenpakking typ 21 enkel in de inbouwruimte in waarbij die lippen tegen de druk moeten worden ingezet.

OPPASSEN: Op de goeie plaats van de dichtring passen. Die ringen zonder scherpe kanten aan hulpmiddeln plaatsen om beschadigingen te vermijden.

5. Nu die afstandsstukken tussen het cylindereinde en de stutsplaat leggen en de schroeven vast trekken.

6. Als het later nodig is kunt u meer druk op de pakking krijgen door die afstandsstukken te veranderen.

Zuigermontage

1. Kontroleer ofde inbauwruimte met de nominale kamerdiepte glijk is.

2. Monteer de dichtring stuk voor stuk met de dichtlip naar de druk kant.

Oppassen dat de ringen in de juiste toestand zitten.

3. Houder met schroeven verbinden en de zuiger met monteerde FDI Manschettendichting Typ 21 in de Zylinder inbrengen.

De genoemde gegevens berusten op jarenlange ervaringen in de produktie en toepassing van afdichtelementen en kunststoffen.Desondanks kunnen onbekende parameter en voorwaarden bij de praktische toepassing algemeen geldige uitspraken aanzienlijk beperken, zodat er praktische proefnemingen bij de klant nodig zullen zijn. Vanwege het grote aantal van toepassingsmogelijkheden van onze produkten kunnen wij daarom geen garantie en verantwoordelikheid voor de juistheid van onze aanbevelingen in individuele gevallen op ons nemen.
© Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie.
Onder informatie verstaan wij teksten, producten, design, grafisch materiaal en logo’s.

FDI® und FDI-DICHTUNGEN® sind eingetragene Marken der Friedrich GmbH

FRIEDRICH GmbH - Höffgeshofweg 2 - 47807 Krefeld, Germany - www.fdi-dichtungen.com
Tel.: ++49-(0)2151-835770 - Fax: ++49-(0)2151-835777 - e-mail: info@fdi-dichtungen.com

© 2012/1 by FDI® - Design