FDI-Loopringen en Bekleding

Teneinde groeven in het tegenloopvlak van asafdichtingen te vermijden, bestaat de mogelijkheid om deze oppervlakken te voorzien van een coating.

Behandeld kunnen bijvoorbeeld worden:

 

Astappen
Loopringen (ook gedeeld)
Pompassen
Aandrijfassen
etc.

OC
Uitvoering
Hardheid
min.
60
HRC
Slijtage­bestendigheid
(Index
MC = 100)
120
Warm­tegeleiding
slecht
Toepassing
bij abrassieve media
Leverbaar voor
nieuwe onderdelen
eindeloos + gedeeld
reparatie van oude onderdelen mogelijk
Gebruiks­temperatuur
- 90

+ 500

Omtrek­snelheid
max.
m/s
5
Diameter
max.
mm
1500
Product­gegevensbladen, 3D-teken­bestanden enz. aanvraag
MC
Uitvoering
Hardheid
min.
60
HRC
Slijtage­bestendigheid
(Index
MC = 100)
100
Warm­tegeleiding
zeer goed
Toepassing
bij abrassieve media, vloeistoffen en gassen
Leverbaar voor
nieuwe onderdelen
eindeloos + gedeeld
reparatie van oude onderdelen mogelijk
Gebruiks­temperatuur
- 90

+ 500

Omtrek­snelheid
max.
m/s
50
Diameter
max.
mm
1500
Product­gegevensbladen, 3D-teken­bestanden enz. aanvraag
HC
Uitvoering
Hardheid
min.
3000
HV
Slijtage­bestendigheid
(Index
MC = 100)
400
Warm­tegeleiding
zeer goed
Toepassing
bij zeer abrassieve media, vloeistoffen en gassen
Leverbaar voor
alleen nieuwe onderdelen
eindeloos + gedeeld
Gebruiks­temperatuur
- 90

+ 500

Omtrek­snelheid
max.
m/s
50
Diameter
max.
mm
950
Product­gegevensbladen, 3D-teken­bestanden enz. aanvraag

De aangegeven waarden zijn materiaal- en profielspecifieke maximumwaarden en mogen niet gelijktijdig voorkomen! Voor grenswaarden zie afzonderlijke gegevensbladen!

FDI® zijn gedeponeerde handelsmerken van Friedrich GmbH

Bovenstaande specifikaties zijn gebaseerd op een jarenlange ervaring in fabrikage en toepassing van slijtvaste materialen. Desondanks kunnen onbekende parameters en omstandigheden in de praktijk bovenstaande algemene specifikaties aanzienlijk beinvloeden, zodat de praktische toepasbaarheid door beproeving dient te worden vastgesteld. Vanwege de talloze toepassingsmogelijkheden van onze produkten, kan derhalve geen garantie voor de juistheid van onze algemene aanbevelingen in specifieke toepassingen worden gegeven.
© Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, producten, design, grafisch materiaal en logo’s.